Med dette indlæg håber jeg at kunne hjælpe andre mødre og fædre, der kunne sidde i samme situation, som jeg selv. Nemlig med den mest fantastiske guldklump, der bare ikke “gør som alle andre”…

 

Måske har du følt dig misforstået, at du ikke passer ind… frustreret og magtesløs… følt at institution, skole eller andre bare ikke forstod jeres udfordringer. Ofte forstår vi ikke engang selv, hvorfor vores barn reagerer, som han gør… i hvert fald ikke hvis det er udover det som hører til almindelig udvikling og almindeligheder.

 

Er det tilfældet? Så kan det være en god ide, at se lidt dybere i vores guldklumps historie – helt tilbage i tiden…

 

Personligt har jeg lige præcis været der! Alle følelserne har vi været igennem… håbløsheden og skyldfølelsen kom også 🙁

Når jeg laver dette indlæg, er det for at fortælle, at jeg er sikker på, der er hjælp at hente for alle. Vi blev i flere omgange anbefalet spædbarnsterapi. Og pludselig forstod jeg, at det måtte vi prøve.

For at passe godt på vores kæreste kære guld, vil jeg lade hans personlige historie blive bag indlægget. Men der er ingen tvivl om, at vi fandt den rette vej at gå 💜💜

Udover at hjælpe vores søn, og vores lille familie, forstod vi pludselig langt bedre, hvad som var på færde. Det var måske ikke så kompliceret, som vi havde frygtet. Det kunne faktisk forstås og føles på. Vores søn hjalp os selv på vej, og han er stadig igang med at bearbejde og arbejde sig igennem.

Det var lindrende for os, såvel som for ham. Vi fandt alle en anden ro, og specielt ham! Det har været helende og lindrende for mor og far. Skyldfølelses blev pakket ned, og modet samt håbet og glæden fundet frem 💜💜

Kort om spædbarnsterapi
Her kan du besøge jordemoder og spædbarnsterapeut Charlotte Grummes hjemmeside. Her kan du bl.a. finde meget fine præsentationer af, hvad Spædbarnsterapi består af og, og hvordan det foregår.

Charlotte fortæller om spædbarnsterapien:
Kroppen husker ”udenom” sproget og før sproget. Mange voksne kender følelsen af et pludseligt ubehag, rødmen, hjertebanken, svedudbrud eller lignende i selv tilsyneladende neutrale situationer. Dette kan skyldes, at et eller andet i situationen minder om noget ubehageligt, man har oplevet engang, men som man ikke har nogen bevidst erindring om. Ofte om noget der har fundet sted, før man har fået sprog.

Spædbarnsterapi går i al sin enkelthed ud på at sætte ord på det traume, barnet har været igennem, for hermed at frigøre den energi, der er bundet i traumet. Den / eller de traumer som barnet har oplevet før det selv får et sprog, sætter sig i kroppen, kroppen husker, cellerne husker. Det gælder altså om, for terapeuten, at finde ud af, hvilke traumer barnet har været udsat for i dets første leveår, ja helt fra det lå inde i moderens mave.

Ved spædbarnsterapi får børnene, med forældrene som vidne, sat ord på tidlige traumer samtidig med at de får håb om, at det “slemme” aldrig vil gentage sig. Spædbarnsterapi er uden krav til barnet.

 

Børnene er meget glade for denne form for terapi. De føler sig set, hørt og mødt. Fastlåste mønstre løsner sig, og barnet får troen på livet igen.

Hvad kunne så være traumatisk for et barn? Det kan f.eks.

  • ikke at være et ønsket barn
  • at komme til verden ved en kompliceret fødsel – tangforløsning, sugekop, kejsersnit, for tidligt og så videre
  • det kan være at blive overført til børneafdeling og adskilt fra sin mor
  • det kan være forskellige medfødte lidelser / hospitalisering / behandling
  • at blive syg som lille
  • alvorlige hændelser i familien – dødsfald – skilsmisse
  • ja her er listen også lang… og det der kan være traumatisk for det ene barn, behøver slet ikke at være traumatisk for det andet barn, børn er så forskellige.

Hvad kunne lede tanken hen på, at et barn kunne have gavn af spædbarnsterapi?
Et barn, der ellers er fysisk sund og raskt, men som frembyder symptomer som at have svært ved at spise, svær at lægge i seng og sove, eller vågner om natten og er svær at trøste. Det kan være et barn, som man synes er vældigt sårbart eller er modløs. Det kan være et barn, der ikke ser ud til at være glad og i harmoni, som måske har en indre uro og virker spændt. Det kan være et barn, der har besvær med at indgå i relationer til andre børn, som trækker sig og holder sig for sig selv. Ja listen med mulige symptomer er lang, som overskrift plejer jeg at sige. ”Et ellers sundt og raskt barn, men hvor forældrene tænker, der er et eller andet der plager dette barn” – så kunne man undersøge om spædbarnsterapi er hjælpsomt.

Det er lettere at hjælpe et lille barns traumer, fordi den onde cirkel ikke er nær så fastlåst som hos ældre børn og voksne. Det lille barn har en sund måde at reparere sig selv og reagerer hurtigt på terapi. Så når ”forhindringen” for en sund udvikling bliver fjernet gennem terapien, vil barnets egen drivkraft og energi overtage helingen. Alt usagt binder energi, også hos helt små børn. Hvis et barn har været udsat for en traumatisk oplevelse og det ikke hjælpes, så kan det medføre livslange besværligheder. Der er stor forskel på vores medfødte robusthed og sårbarhed. Nogle børn kan tåle mange traumatiske oplevelser, andre tåler måske næsten ingen ting.

Sådan foregår en spædbarnsterapi session
En spædbarnsterapi session varer tit ikke mange minutter, fem-ti minutter og indeholder tre elementer. Det første er at terapeuten tager kontakt til barnet. Den næste er at terapeuten fortæller barnets dele af dets historie. Det sidste element er, at terapeuten giver barnet håb.

Forældrene sidder på hver side af barnet og bliver vidne til terapien. Terapeuten har før sessionerne med barnet, haft lange samtaler med forældrene om barnets historie, lige fra undfangelsen og til barnet i dag. For derigennem at identificere de mulige traumatiske hændelser, som barnet har været udsat for.

Hvis du er interesseret i at læse om og se en hel terapi, tre sessioner, så kan du klikke ind her. Her kan man læse historien om Caroline, se de tre sessioner der skulle til, og læse efterfølgende reaktion fra forældrene. Det giver et ganske godt billede af hvad spædbarnsterapi er.

2 bøger til dybere forståelse:


Jeg anbefaler også disse to bøger (se fotos), hvis du har lyst at grave lidt dybere. Forstå dine børn og måske dig selv på en ny og dybere måde.