Her kan du læse mine svar på spørgsmål jeg er blevet stillet om stressinkontinens…

Hvad er forskellen på inkontinens og stressinkontinens?
Stressinkontinens udmærker sig ved, at man fx er utæt ved fysisk aktivitet eller anden belastning som fx host eller nys eller løfter noget tungt. Det er den mest almindelige type inkontinens hos kvinder.

Hvem får typisk stressinkontinens – og hvorfor?
Alle kvinder (og mænd, men oftest kvinder) kan få stressinkontinens – og der kan være mange årsager… de klassiske er; graviditet, efter fødsel, og kvinder over 40…

Man siger, at 1 ud af 4 kvinder vil på et tidspunkt vil opleve stressinkontinens. Man mener også, at ca. 40% af selv unge kvinder oplever det ved sport. Det er altså lige så ofte et problem for trænede som for utrænede.

For de utrænedes vedkommende kan årsagerne være mange, som fx; hormonelle forandringer (overgangsalder og før menstruation), stress (altså fysisk og mentalt), graviditet og fødsel, uhensigtsmæssig brug af kroppen ved fx at sidde meget ned eller bruge kroppen skævt mange timer hver dag. Det kan også være overvægt, længerevarende hoste, og sågar medicin. Det kan også være, at det er opstået, fordi man simpelthen venter for længe med at gå på toilettet over en lang periode… eller at blæren aldrig tømmes ordentligt.

Hos de trænede er det ofte, fordi de simpelthen træner forkert og ensidigt, hvilket skaber en stor ubalance for kroppen.

For begge grupper er det ligeledes meget tit dette, som jeg ser: 

* Bækkenets dynamik er mistet, dvs. bækkenet inkl. hofteled og rygsøjle er blevet ”rustent”, som jeg kalder det. Det betyder meget kort fortalt, at muskulaturen, herunder bækkenbunden, simpelthen ikke bliver brugt ordentligt og dermed trænet ved alle vores bevægelser. Enhver bevægelse er træning af bækkenbunden, såfremt vi bevæger os frit og godt!

* Hvis man har fokuseret for meget på, og går rundt og suger maven ind/spænder i maven… det er let i disse tider, da mange instruerer i dette, når de instruerer øvelser, god holdning mv. Det skaber ganske enkelt en dårlig dynamik i bækkenet, og ikke mindst et uhensigtsmæssigt tryk nedadtil mod bækkenbunden. Samtidig forringes åndedrættet, hvilket betyder MEGET for bækkenbunden!

* Og ja, åndedrættet er meget ofte forandret = uhensigtsmæssigt! Enten kommer vejrtrækningen slet ikke ned mod bækkenet, som den skal… og det ligger højt i brystkassen – eller man trækker vejret for ensidigt mod maven, som en ”mavepuster”…

Mavepusteren skaber et skævt tryk mod bækkenbunden, og mod blære og urinrør. Denne person er oftest meget ”rusten”  på bagsiden af bækkenet og ryggen, og der foregår intet heromme, hvilket der skal!

Og, kommer åndedrættet slet ikke ned mod maven, ryggen og bækkenet, så er der et seriøst problem! Bækkenbunden hare mistet sin vigtigste makker, nemlig åndedrætsmusklen. I den situation er meget svært at komme af med sin inkontinens…

 

Hvordan træner man stressinkontinens væk?
Ved at arbejde med de ovenstående ting! Traditionelle knibeøvelser er ikke vejen frem!!!

Se de forskellige øvelser i kategorien bækkenbund her på siden, så når du et godt stykke vej… Og ellers er det vigtigt at få vurderet, hvordan din ubalance er, så du får de helt rigtige øvelser for dig. Dette gøres bedst individuelt – læs om mulighed her – eller på et hold som næstbedste løsning her.

Desuden har jeg lavet en dvd til hjemmetræning med et program, som bygger på mine teknikker for bækkenbundstræning… Find den her!

Kan man gøre andet end at træne sin bækkenbund (fx med redskaber)?
Ja, som sagt arbejde med sit åndedræt og sin bevægelighed – begge dele er meget vigtigt!

Og så er det vigtigt, at øge sansningen af bækkenbunden – ellers kommer der aldrig ”hul igennem” – se fx dette videoklip!

Hvordan hænger stressinkontinens og hård træning sammen?
Hård træning kan fremprovokere  stress inkontinens af mange årsager. Men grundlæggende handler det om, at kroppen simpelthen trænes i en ubalance, så den ikke fungerer godt længere, som den er designet til at skulle. Samtidig øges trykket i bækkenet ofte voldsomt gennem udfoldelsen, og det er i sig selv for stor en belastning for mange kroppe.

Inkontinensen forøges ved den hårde træning specielt hvis balancen i kroppen ikke er tilstede, et godt åndedræt er mistet, en god bevægelighed med god muskel balance, og en god dynamik og samtidig stabilitet i bækkenet alt sammen er mistet. Og ofte ser man overtrænede mavemuskler, som er stor årsag til problemerne ved hård træning.

Oplever du, at stressinkontinens er tabu?
Ja, det er det helt sikkert, men jeg syntes også, at det bløder mere og mere op – men det afhænger meget af det miljø du begår dig i, og om personen der døjer med det…

Oplever du, at der kommer flere kvinder til dig med stressinkontinens – og hvorfor i så fald?
Ja, der er flere og flere, og der er nok flere grunde til det… Dels at de kommer mere ud af busken, og der er flere tilbud i dag end tidligere – og at jeg tilbyder en anden vinkel på bækkenbundstræningen, end de traditionelt finder derude… Og, flere og flere rammes af fysisk eller mental stress, hvilket betyder meget for bækkenbunden!